Podmínky používání

R spol. s r.o.

Autorská práva, odmítnutí odpovědnosti a další informace o této webové stránce

Společnost R spol. s r.o. vlastní autorská práva na texty, návrhy, obrázky i grafické motivy na této stránce. Jedinou výjimkou jsou loga a ochranné známky třetích stran. Společnost Rexair vlastní ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga značky a společnosti a erby zobrazené na stránce. pouze autorizovaní prodejci Rainbow mají omezené právo používat ochranné značky Rexair.

Obsah této stránky se nesmí za žádným účelem kopírovat a zobrazovat bez předchozího výslovného písemného svolení R spol. s r.o.. Přístup na tyto webové stránky neposkytuje uživateli žádnou licenci ani právo na jakýkoli obsah této webové stránky ani na duševní vlastnictví Rexair.

Při přípravě této webové stránky se společnost Rexair snažila zahrnout přesné a aktuální informace. Nicméně společnost Rexair neposkytuje žádné garance ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se obsahu těchto webových stránek. Informace obsažené na této stránce jsou poskytovány „jak jsou“ a společnost Rexair nenese zodpovědnost za jejich použití nebo zneužití. Obsah této webové stránky může být čas od času změněn bez předchozího upozornění.

Otázky uživatelů, komentáře a další zpětnou vazbu z této webové stránky nebo se jí týkající budeme považovat za nedůvěrné. Společnost R spol. s r.o. tudíž může reprodukovat, používat, zveřejňovat a šířit tyto texty bez předchozího upozornění nebo povinnosti vůči jakékoli straně.

Odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány navíc. Společnost R spol. s r.o. nenese zodpovědnost za obsah žádných dalších webových stránek.