Patenty

Následující produkty Rexair, tedy systémy Rainbow®, doplňky a nástavce, jsou cele nebo částečně chráněny americkými patenty nebo patenty jiných států. Tato webová stránka má za cíl zajistit soulad virtuálního značení patentů s ustanoveními v různých jurisdikcích, včetně značení virtuálních patentů podle 35 USC § 287. Následující seznam produktů a patentů nemusí být konečný. Další, v seznamu neuvedené produkty Rexair mohou být chráněny jedním nebo vícero patenty. Produkty mohou být prodávány samostatně nebo jako součást kombinace produktů, sady nebo systému. Uvedené patenty platí ve všech případech. Další patenty mohou být v řízení, a to v USA i jinde. Seznam produktů, patentů a patentů v jednání byl aktualizovaný 19. října 2016.

Vysavačový systém Rainbow®, doplňky a nástavce
celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících patentů (USA): 6,777,844; 6,162,287; 6,312,508; 6,290,761; 6,361,587; 6,432,180; 6,565,637; 7,210,195; 5,902,386; 6,306,199; 6,391,101; 8,205,295; 5,943,731; 6,098,241; 5,949,175; 6,032,328; 5,924,642.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících patentů (Evropa):
1251937 – Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Turecko, UK;
1284803 – Francie, Dánsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Turecko;
2451331 – Německo, Itálie, Slovinsko, Turecko.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících německých designových patentů: 49807659.8

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících kanadských patentů: 2,398,258; 2,406,789.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících japonských patentů: 4537640; 5802203.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících japonských designových registračních čísel: 1086339.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících korejských patentů:100904986.

Celkově nebo částečně jsou naše produkty chráněny některým (nebo vícero) z následujících mexických patentů:242927.

Ochrana může zahrnovat i patenty v řízení, například žádost o patent v Koreji č. 7030862/2011.

® registrovaná obchodní značka Rexair LLC .